Skattefusk – hva så?

Tre av ti norske bedrifter sier det er (svært) liten risiko for å bli tatt for skattefusk. Størst er «troen» innen bygg og anlegg hvor fire av ti mener at det er lett å slippe unna.

Av Hermann Möhring

KRISINO, kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen til Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), er svært interessant lesing. Den tar for seg alt fra økonomisk kriminalitet og sikkerhet, over ansattes rus- og spilleavhengighet og kameraovervåking til lovbrudd som ikke anmeldes. Spørreundersøkelsen er foretatt blant ledere og sikkerhetsansvarlige i 2.000 private og 500 offentlige virksomheter. To av tre bedrifter har under 20 ansatte.

Et realistisk bilde
Den gir altså et svært realistisk bilde av det som rører seg i det norske nærings- og arbeidsliv. Undersøkelsen støttes av rimelig tunge aktører: Jutisdepartementet (embetsutvalget mot økokrim), Skatteetaten, Norges Bank, NHO, LO og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO).

Lav risiko for å bli tatt
Jeg begynner med skatt og avgifter. 29% av de spurte bedriftene mener at det er svært liten eller liten risiko for å bli oppdaget hvis de unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter, viser årets undersøkelse. Denne andelen har vært konstant siden 2007. Året før mente «kun» 15% det samme.

Bygg og hotell og restaurant verst
Ikke helt uventet er det bygg- og anleggsbransjen som topper. Hele 41% av bedriftene følte seg rimelig trygge på at de ikke ville bli avslørt for skatte- og avgiftsjuks, samme andel som i 2008 og 2009. Det samme gjør 36% av de spurte i hotell- og restaurantbransjen, tett fulgt av varehandel (33%) og industri (32%).

På spørsmålet om de med sikkerhet kunne si at de ikke bevisst har forsøkt å unndra skatter og avgifter, svarte 93% av de 2.500 spurte bedriftene ja. Svaret er nokså likt for alle sektorer, bransjer og bedriftsstørrelser, viser NSRs undersøkelse som ble presentert i slutten av september.

Ønske om svart betaling
I 2011 ble det for første gang tatt med spørsmålet om svart betaling. For å forsøke å skjule det, blir oppgjør delt i to hvor en del regnskapsføres og den andre holdes utenfor. Mens kun 3% svarte at de har fått tilbud fra andre bedrifter om å holde deler utenom regnskapsbøkene, oppga 11% at deres kunder ønsket det samme.

Verstingbransje her? jada, bygg og anlegg hvor hele 44% har opplevd at kundene ønsket å holde deler av oppgjøret utenfor regnskapet. Nesten halvparten!

På plassene etter, men et godt stykke bak: primærnæringen (landbruk mm) med 18% og varehandel (14%).

Hver femte vet om svarte penger
18% av bedriftene totalt rapporterte dessuten at de har fått informasjon om at det forekommer i egen bransje at deler av oppgjøret foregår svart. Verstingbransje? Ja, stemmer – bygg og anlegg. Her svarte halvparten av bedriftene at de kjenner til svart betaling. 32% av virksomhetene innen hotell og restaurant sier det samme.

Uten tariffavtale 
En liten, men svært viktig fotnote:  Både når det gjelder ønsker fra kunder om å holde deler av betalingen utenfor bøkene, og kjennskap til at dette skjer i egen bransje, er det i størst grad bedrifter uten tariffavtale som opplever dette, viser undersøkelsen.

Free lunch – og litt til
Det er femte gang at kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen er blitt gjennomført i norske bedrifter. Og hver gang er lederne blitt spurt om de selv eller ansatte har deltatt i sosiale arrangementer betalt av en leverandør. I disse julebordstider et kanskje ikke uaktuelt spørsmål. 23% svarte ja, nesten hver fjerde har latt kunden betale.

Dermed er den positive trenden fra de tre siste undersøkelsene brutt. I 2006 svarte 36% at de var på tilstelninger betalt av bedriftenes leverandører, i 2009 var andelen falt til 20.

Lettest å be?
Og i hvilken bransje er bedriftene lettest å be på arrangement betalt av leverandører? Riktig, bygg og anlegg hvor 38% svarte bekreftende. Ser ikke ut som om bransjen bir kvitt «cowboy-stempelet» sitt. Men også i industri og varehandel er prosentandelen høy. Nesten hver tredje bedrift var med på sosiale happenings som deres (under)leverandører spanderte.

Smøring og korrupsjon for å få kontrakter
Hva så med smøring, bestikkelser og korrupsjon? I samtlige KRISINO-undersøkelser fikk bedriftene spørsmålet om de kjenner til forsøk på smøring eller bestikkelser under tildeling av kontrakter. 2-3% svarte at de har opplevd det, et resultat som har holdt seg stabilt siden 2006.

Også her er det flere som vet at korrupsjon foregår i egen bransje – 7%. Størst er andelen i bygg og anlegg med 14% og offentlig administrasjon med 10%!!!

Samarbeider om pris
13% av de spurte bedriftene svarte ifølge NSR-undersøkelsen at de kjenner til prissamarbeid mellom aktører i deres bransje (16% i privat og 3% i offentlig sektor). Verstinglisten toppes av hotell- og restaurantbransjen med 23%.

Underbetaling og illegal arbeidskraft
Bedriftene ble også spurt om det er blitt utsatt for konkurransevridende forhold – som at konkurrenter underbetaler sine medarbeidere, at de bruker illegal arbeidskraft eller at de unndrar skatter og avgifter, altså jobber (delvis) svart.

En av fem bedrifter rapporterte om konkurrenter som underbetalte sine ansatte. De som stikker seg ut i negativ retning: hotell og restaurant (10% opplevde dette i stor grad) og bygg og anlegg (8%).

2% av bedriftene sliter med konkurransevridning i stor grad – fordi konkurrentene benytter folk som ikke har arbeidstillatelse. 14% opplever dette i liten grad, viser spørreundersøkelsen. Og hvor er det verst? Jo, i bygg og anlegg, og hotell og restaurant.

Unndrar skatter og avgifter
2% svarte at de i stor grad opplever at konkurrenter unndrar skatter og avgifter for myndighetene, 16% i liten grad. Hotell og restaurant skiller seg igjen ut i negativ retning, viser tallene.

Lovbrudd som ikke anmeldes
I samtlige undersøkelser er bedriftene blitt spurt om de rammes av lovbrudd som de ikke anmelder. I 2011 svarte 7%, en andel som har holdt seg relativ stabil siden den første rundspørringen i 2006. I varehandelen lar 12% være å anmelde lovbrudd, med hotell og restaurant hakk i hel (11%).

Og forklaringen? Åtte av ti (!) sier at de ikke går til anmeldelse «fordi politiet som regel henlegger saken» slik det heter i rapporten.

Tviler på politiets kompetanse
62% mener at en anmeldelse vil være for ressurs- og tidkrevende. 50% melder ikke ifra om lovbrudd fordi slike ting behandles internt (40% i 2009), mens en av fire bedrifter (!) dropper det fordi de mangler tillit til politiets kompetanse! For å gjenta: en av fire bedrifter.

12 % holder seg i ro fordi de mener at en anmeldelse vil svekke deres omdømme.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Arbeidsliv, Økokrim, Samfunn

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s